• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Każdą literaturę podzielono na poszczególne epoki. I tak mamy do czynienia ze starożytnością, średniowieczem, renesansem, barokiem, oświeceniem, romantyzmem, pozytywizmem i innymi. Ułatwia do przede wszystkim zorientowanie się w odczytywanych pozycjach. Każda albowiem epoka miała swoje dążenia i wyznaczone cele – rekomendujemy Jan Brzechwa. To właśnie dzięki takiemu podziałowi wiemy, że jeśli chcemy poczytać o przemijaniu, perfekcyjne utwory na ten temat odszukamy w literaturze baroku. Tam bowiem wybitnie interesowano się nieuchronnością śmierci. Stosowanie epok literackich ma jeszcze jeden plus. To naturalnie dzięki niemu mamy doskonale posegregowaną literaturę oraz nie jest ona rozrzucona po bibliotekach – sprawdź twórczość Paweł i Gaweł. Przy tak obfitych ilościach książek z przeróżnych dziejów historii było wypada zastosować jakiś podział, by ułatwić do nich dostęp każdemu czytelnikowi. Są celowo utworzone instytucje, budynki i stowarzyszenia, gdzie kompetentnie możemy zająć się przeróżnymi książkami, czy tomami poetyckimi Halina Poświatowska wiersze. Do najbardziej znanych należą biblioteki. Są to pomieszczenia, w jakich odnajdziemy niezliczone tomy dzieł. Zapisując się do takiej instytucji będziemy mieli z tego tytułu dużo korzyści. Donikąd albowiem nie ma tak licznego zbioru, jak w umyślnie do tego celu przygotowanych gmachach.

Categories: Nauka

Comments are closed.